Dong-phi-BHNT.jpg

Nên đóng phí Bảo hiểm Nhân Thọ bao nhiêu?

Đóng phí Bảo hiểm Nhân Thọ càng cao, quyền lợi nhận lại càng nhiều, và ngược lại. Tuy nhiên, nếu chọn mức phí “quá sức” so với điều kiện của gia đình, nguy cơ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là rất lớn, qua đó quyền lợi bảo hiểm của khách hàng sẽ bị...