khong-mua-BHNT.jpg

Những ai không nên mua Bảo hiểm Nhân Thọ?

Bảo vệ tài chính của khách hàng, giúp khách hàng thực hiện những mục tiêu lớn… là những ý nghĩa lớn lao của Bảo hiểm Nhân Thọ. Nhưng những quyền lợi này không phải ai cũng muốn nhận. Nếu không muốn nhận, quý vị không nên mua Bảo hiểm Nhân Thọ. Không nên mua Bảo...