truong-hop-ngoai-le.jpg

Điều khoản loại trừ trong Bảo hiểm Nhân Thọ

Điều khoản loại trừ trong Bảo hiểm Nhân Thọ cho phép các công ty bảo hiểm từ chối chi trả mọi quyền lợi của khách hàng. Vậy, việc làm này của các công ty Bảo hiểm Nhân Thọ có đúng với pháp luật không? Và những trường hợp nào sẽ thuộc điều khoản loại trừ?...